Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 02 2017

Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
7625 cc6a 500

yesdontassignmeyours:

Nocturnal Animals

8141 502f 500
Reposted fromdygoty dygoty viabanita banita
4438 6a35 500
Reposted fromhormeza hormeza viabanita banita
2145 a5d6 500
Reposted fromshar17666 shar17666

Zbytnie siedzenie na miejscu może nagromadzić w człowieku zabójcze złogi emocjonalne- kiśnięcia, stęchlizny, zmurszenia, pleśnie. To znak, że trzeba pomyśleć o drodze, wyruszyć w podróż, poczuć wiatr, odetchnąć świeżym powietrzem...

— R. Kapuściński "Lapidarium IV"

7201 2651
Reposted fromwyjsciezmroku wyjsciezmroku viawielorybek wielorybek
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viadoubleespresso doubleespresso
To prawda, że znaleźć siebie to nieprosta sprawa. Kto wie, czy nie najtrudniejsza ze wszystkich spraw, jakie człowiek ma do załatwienia na tym świecie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromasdfgh asdfgh viadoubleespresso doubleespresso
3812 8205 500

mar-adentro:

“Polly Jean, I love you. I love the texture of your skin, the taste of your saliva, the softness of your ears. I love every inch and every part of your entire body. From your toes and the beautifully curved arches of your feet, to the exceptional shade and warmth of your dark hair. I need you in my life, I hope you need me too.”

- Nick Cave in letter to PJ Harvey

7830 9733 500
Reposted fromkatsiu katsiu viadoubleespresso doubleespresso

March 27 2017

8879 405e 500
2512 ca39
Reposted frominspire inspire viadoubleespresso doubleespresso
6067 a4f5
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viadoubleespresso doubleespresso
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl