Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2017

7869 628d
Reposted fromtfu tfu vianastygirl nastygirl
3336 6d52 500

erudite-eye:

Cyanometer, c. 1789. An instrument that measures the blueness of a sky.

Reposted fromgeo-metrie geo-metrie viadzony dzony
4592 8aaf
Reposted fromcarol91 carol91 viaOkruszek Okruszek
4454 92b4
Reposted fromskrzacik skrzacik viausmiechprosze usmiechprosze

(…) znów mi Twoje słowa biegały mrówkami po wrażliwych miejscach.


— Jeremi Przybora
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaEtien Etien
 Na pewno jest tak, że to, co przeżywa się z kimś, wspólnie z kimś – przeżywa się podwójnie
— Stachura
Reposted fromIriss Iriss viaEtien Etien
Pracuj ciężko w czasie przeznaczonym na pracę. Baw się intensywnie, gdy przychodzi czas na zabawę. Ciesz się słuchaniem starych historii opowiadanych przez babcię, póki wciąż jeszcze żyje. Nawiązuj głęboki kontakt ze swoimi znajomymi. Patrz na dzieci oczami pełnymi cudów, jakimi one same patrzą na świat. Śmiej się z dowcipów i życiowych absurdów. Oddawaj się swoim pasjom i pragnieniom. Gromadź oszczędności na czarną godzinę i zbierz ich wystarczająco dużo, byś mógł wydać je w słoneczny dzień.
— Philip G. Zimbardo, „Paradoks Czasu”
Reposted fromkyte kyte viaEtien Etien

Fjaðrárgljúfur. South Iceland.

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaEtien Etien
Reposted fromtrueloveortruepain trueloveortruepain viaEtien Etien
6470 467b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
6410 52d7
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaEtien Etien
4726 f8c3
Reposted frompursuit pursuit viaEtien Etien
0184 4961
Reposted fromkwiatkozerca kwiatkozerca viaEtien Etien
Reposted fromfitvet fitvet viaEtien Etien
2253 547b
Reposted frompianotea pianotea viaEtien Etien
5590 dd52 500
Reposted fromrol rol viaEtien Etien
4721 ab7e
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaEtien Etien
0894 60ce 500
Reposted fromgabrielawodiczko gabrielawodiczko viaEtien Etien
9914 4135 500
Reposted fromgoetze goetze viaEtien Etien
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl